PROJEKTY AKTUALNE

 1. środa, 9 maja 2018

  "Mój Własny  Biznes"

  OD 01 grudnia 2017r. do 30 listopada 2019r. Fundacja jako Partner realizuje wraz z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego  z siedzibą w Świdnicy Projekt „Mój własny biznes” w ramach Osi Priorytetowej 8 działania 8.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa osób z województwa dolnośląskiego po 30 roku życia pozostających  bez zatrudnienia i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Pierwszeństwo do udziału w Projekcie mają osoby z obszarów wiejskich, osoby niepełnosprawne i kobiety. 57 osobom, które będą miały predyspozycje i pomysł na własny biznes, udzielona zostanie pomoc finansowa na rozpoczęcie działalności i wsparcie  w jej poprowadzeniu w okresie pierwszych 12 miesięcy. Osoby zainteresowane zapraszamy do współpracy:   http://biznes.sirr.pl/

   

 2. poniedziałek, 14 sierpnia 2017

  Granty na innwacje

  Przypominamy  iż Fundacja cały czas prowadzi  nabór na nowe innowacyjne przedwsięzięcia z zakresu  nowych  technologii.

  Prześlij  do  Nas swoje zgłoszenie za pomocą Portalu Pomysłów i pozyskaj  grant na rozpoczęcie i realizację swojego pomysłu.

   

   

 3. niedziela, 27 września 2015

  Fundusze Europejskie - środki i konkursy

  Fundacja zaprasza do współpracy wszystkie podmioty, które poszukują środków unijnych dla swoich projektów. Fundacja posiada w swoim zespole kilku wspaniałych specjalistów ds funduszy unijnych. 

  Pomagamy również w zdobyciu parnterów pod projekty, współpracujemy  z wieloma podmiotami III sektora oraz biznesu, specjalizujemy się w partnerstwie publiczno-prywatnym.  Aby dowiedzieć się więcej na 

  temat akutalnych naborów prosimy o kontakt.

  czytaj więcej

 4. niedziela, 27 września 2015

  Wspieramy Startupy 

  Fundacja wraz z Funduszem  Inwestycyjnym  Aligo  pomaga w zdobyciu  kapitału  na rozwój  innowacyjnych  przedsięwzięć. Do tej pory Fundacja wsparła kilka takich projektów. Do zadań Fundacji należy wstępna analiza pomysłu, badanie konkurencji, pomoc w stworzeniu  optymalnego  modelu biznesowego, pozyskanie potencjalnego inwestora.

  czytaj więcej

 5. środa, 10 czerwca 2015

  Business Spa

  Fundacja wraz z Funduszem Inwestycyjnym Aligo, Biznes Link Poznań , Red Experts oraz AiP współtworzy event skierowany do przedsiębiorców oraz pomysłodawców szukających cennych wskazówek oraz kapitału na rozwój. Podczas eventu nasi gosćie będą mogli nie tylko uzysyskać intersujące ich  odpowiedzi  ale również spróbować powalczyć o kapitał  Inwestora, a jest o co. 800 tysięcy złotych czeka na przedsięborczych.

 6. środa, 10 czerwca 2015

  Zbiórki, Organizacja Konkursów, Akcje wolontariackie.

  Fundacja "Wspieramy Wielkich Jutra" co roku organizuje konkursy plastyczno-artystyczne, zbiórki oraz akcje wolontariackie dla podopiecznych świetlic środowiskowych, domów dzieck, domu samotnej matki oraz dla osób potrzebujących. Więcej na temat aktualnych zbiórek w zakładace aktualności.

1 2 3