WŁADZE FUNDACJI

 1. wtorek, 6 września 2011

   

  prof. dr hab. Jacek Guliński 

  Wiceprzewodniczący Rady Fundacji od 28.01.2008r do 31.01.2012r.

  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Prorektor UAM

  Autor patentów i technologii z dziedziny chemii krzemoorganicznej. Kierownik wielu prestiżowych, projektów krajowych i międzynarodowych  (Phare, Projekty Ramowe Badań i Rozwoju UE, Bank Światowy), dotyczących przed wszystkim relacji nauki z gospodarką. Członek regionalnych, krajowych i zagranicznych stowarzyszeń, sieci, rad i zespołó doradczych, działających w obszarze polityki innowacyjnej oraz rozwoju ośrodków innowacji i przedsiębiorczości.

1 2