WŁADZE FUNDACJI

 1. piątek, 6 kwietnia 2012

  ZARZĄD FUNDACJI:

  Prezes Fundacji 

  Anna Szymańska

  anna.szymanska@dga.pl

  Wykształcenie wyższe - absolwentka Wydziału Planowania i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od wielu lat związana z konsultingiem i doradztwem gospodarczym. Od 1995 roku wiceprezes zarządu DGA S.A. Na co dzień zajmuje się tematyką pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej na rozwój zasobów ludzkich oraz przedsiębiorczość, ekspert w dziedzinie zarządzania dużymi projektami doradczymi i szkoleniowymi. Założycielka Wielkopolskiego Oddziału Ogólnopolskiej Organizacji Polskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm - Klub Kobiet Biznesu.  Inicjatorka powołania do życia Fundacji i jej pierwszy i obecny Prezes.

 2. wtorek, 6 marca 2012

   

  Wiceprezes Fundacji

  Joanna Juszczyszn- Klimek

   

  Wykształcenie wyższe – absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu. Od 2003r. związana z firmą DGAS.A w Poznaniu, od 2014r. Dyrektor Departamentu Zarządzania Projektami. Specjalizuje się w pozyskiwaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze  środków Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem projektów innowacyjnych i pilotażowych oraz projektów wspierających młodą przedsiębiorczość. Z Fundacją związana od samego początku jej działania najpierw jako wolontariusz w ramach współpracy z DGA S.A., a od września 2016r. jako wiceprezes zarządu. Doskonale łączy doświadczenie biznesowe z tematyką społeczną poprzez m.in. tworzenie inicjatyw dotyczących współpracy  biznesu i organizacji pozarządowych.

   

 3. poniedziałek, 6 lutego 2012

  RADA FUNDACJI:

  Andrzej Głowacki

  Przewodniczący Rady Fundacji

  Prezes Zarządu DGA  S.A. Ekspert w zakresie wytyczania strategii podmiotów gospodarczych, programów restrukturyzacyjnych oraz programów fuzji i przejęć. Od 1990 roku nadzorował lub kierował setkami projektów doradczych realizowanych w ramach Grupy Kapitałowej DGA.

   

   

 4. wtorek, 6 grudnia 2011

  prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska

  Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji

  Profesor ds. nauki Politechniki Poznańskiej

  prof. nadzw. Politechniki Poznańskiej, Pracownik Zakładu Wysokich Napięć i Materiałów Elektrotechnicznych Zajmuje się takimi dziedzinami nauk jak:

      • technika wysokich napięć, inżynieria materiałowa,

      • kablowe linie elektroenergetyczne, izolacja kablowa,

      • awaryjność linii kablowych, zjawiska starzeniowe izolacji.

  Konsultant Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Przesyłu Energii Elektrycznej oraz redaktor działu technicznego miesięcznika Energia Elektryczna. Pani prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska jako pierwsza kobieta w historii została wybrana w skład Międzynarodowego Komitetu Studiów CIGRE, zajmującego się kablami elektroenergetycznymi.

 5. piątek, 11 listopada 2011

  prof. zw. dr hab. Bogdan Sojkin

  Sekretarz Rady Fundacji
   

  Profesor nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

  • ekonomista,
  • kierownik Katedry Marketingu Produktu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu,
  • prowadzi badania naukowo-badawcze w zakresie zarządzania produktem, badań rynkowych i marketingowych, badań produktu, systemu informacji marketingowej( m.innymi w ramach grantów naukowych: 2007-2009 MNiSW, 2009-2012 MNiSW)
  • autor i współautor licznych poblikacji

 6. czwartek, 6 października 2011

  DOTYCHCZASOWE WŁADZE FUNDACJI:

   

  prof. dr hab. Marek Ratajczak, prof. zw UEP 

  Członek Rady Fundacji od 28.01.2008r do 31.01.2012r.

  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Kierownik Katedry Teorii i Historii Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ponadto:

  członek Senatu,
  członek Rady Wydziału Ekonomii,
  członek  Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa Uczelnianego,
  członek Rady Programowej Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej "ERGA OMNES"
  przewodniczący Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni.

  Działalność poza Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu :

  • członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych i przewodniczący wchodzącej w skład Komitetu Komisji do spraw Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych (od 2011)
  • prezes poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (od 2010),
  • członek Prezydium Zarządu Krajowego PTE (od 2010),
  • członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (od 2007),
  • zastępca przewodniczącego  Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (od 2010) i członkiem tej Rady (od 2005) 
  • członek Komitetu Redakcyjnego "Ekonomisty" (od 2010).

1 2