KONTAKT

 1. wtorek, 2 kwietnia 2013

  Fundacja "Wspieramy Wielkch Jutra" 

  ul. Towarowa 37

  61-896 Poznań

  fundacja@wspieramywielkichjutra.pl

  www.wspieramywielkichjutra.pl

  Pani  Prezes Anna Szymańska

  anna.szymanska@wspieramywielkichjutra.pl

  tel. +48 61 859 59 00