O FUNDACJI

  1. wtorek, 14 czerwca 2011

    POCZĄTEK

    Fundacja: "Wspieramy Wielkich Jutra" została powołana przez Spółkę DGA S.A. 28 stycznia 2008 roku. Do Rady Fundacji zaproszeni zostali ( i zaproszenie przyjęli) przedstawiciele poznańskich uczelni.

    Plany działania Fundacji obejmują wspieranie rozwoju gospodarczego, a w szczególności rozwoju przedsiębiorczości poprzez różnego rodzaju wsparcie głównie dla młodych i wchodzących na rynek pracy, w realizacji ich innowacyjnych przedsięwzięć i pomysłów, inicjowanie współpracy biznesu z instytucjami otoczenia biznesu oraz sferą naukowo - badawczą, koordynowanie współpracy między tymi podmiotami, promowanie inicjatyw społecznych oraz realizowanie działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

    Dla nas wsparcie w tworzeniu nowych biznesów jest pasją samą w sobie. Inwestujemy w twórcze pomysły, innowacyjne inicjatywy rynkowe, niekonwencjonalne przedsięwzięcia. Udzielamy również grantów dla młodych Pomysłodawców. Poszukujemy pomysłów  z potencjałem, najlepiej nie funkcjonujących jeszcze na polskim rynku, jednak możliwie mocno osadzonych w realiach gospodarki. Pozyskujemy godnych zaufania Inwestorów i grantodawców, z bogatym doświadczeniem, wiedzą oraz solidnym kapitałem, w pełni świadomych konsekwencji podjęcia ryzyka, czerpiących satysfakcję i przyjemność z procesu kreowania nowych przedsięwzięć. Działamy w oparciu o zasady partnerstwa, z zachowaniem najwyższej poufności i bezpieczeństwa informacji.