ZESPÓŁ FUNDACJI

 1. wtorek, 5 kwietnia 2011

  Zespół Fundacji:

  Anna Szymańska 

  Prezes Fundacji "Wspieramy Wielkich Jutra"

   

  Joanna Juszczyszn -Klimek

  Wice Prezes Fundacji "Wspieramy Wielkich Jutra"

  fundacja@wspieramywielkichjutra.pl

   

  Osoby wspierające realizację działalności Fundacji:

  Piotr Piątek


  piotr.piatek@medigent.org