PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 1. wtorek, 23 czerwca 2015

  "Od Małego Jestem EKO" 

 2. wtorek, 23 czerwca 2015

  Kampania „Nie robię tego za darmo”, trwająca w latach 2013-2014, była pierwszą w Polsce kampanią społeczną z zakresu etyki biznesu, zorientowaną na osoby wchodzące na rynek pracy – studentów i absolwentów. Jej celem było zwrócenie uwagi na powszechność bezpłatnych staży i praktyk, oferowanych przez pracodawców, razem z ich negatywnymi systemowymi konsekwencjami i szkodliwym wpływem dla obu stron – pracodawców i pracobiorców.

  Kampania nie tylko zwracała uwagę na skalę problemu, ale również wskazywała alternatywy i propagowała dobre praktyki – w tym promując firmy etyczne biznesowo, popierające ideę płatnych, wartościowych praktyk i staży, dbające o rozwój zawodowy swoich pracowników, mogące stanowić przykład dla innych firm w zakresie realizacji polityki kadrowej i społecznej odpowiedzialności biznesu. Celem kampanii było wywoływanie dyskusji na temat aktywności zawodowej osób młodych, podejmowanych w godnych warunkach, satysfakcjonujących zarówno dla studentów, jak i przedsiębiorców.

 3. wtorek, 26 listopada 2013

  "Uwolnijmy Środowisko od Niedopałków"

  Pierwszy pilotażowy projekt dotyczący ochrony środowiska naturalnego zrealizowany przez Fundację "Wspieramy Wielkich Jutra" dobiegł końca. Czas na krótkie podsumowanie.

  Projekt: „Uwolnij środowisko od niedopałków” zakładał przeprowadzenie kompleksowego programu edukacyjno-uświadamiającego z zakresu ochrony środowiska naturalnego przed niedopałkami dlaosób z terenu województwa Wielkopolskiego, mającego na celu aktywną edukację ekologiczną społeczeństwa oraz stymulowanie zachowań przyjaznych środowisku. 

  czytaj więcej

 4. poniedziałek, 2 kwietnia 2012

  Wiatr w żagle – efektywny program doradztwa dla szkół zawodowych”

  W okresie od  01. grudnia 2010r. do 31. grudnia 2011r. Fundacja "Wspieramy Wielkich Jutra" zrealizowała Projekt „Wiatr w żagle – efektywny program doradztwa dla szkół zawodowych”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Adresatami Projektujest 100 uczniów szkół zawodowych, rekrutowanych z trzech placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Wielkopolski, a także dla 9 nauczycieli z tych placówek.

  Celem Projektu jest podniesienie szans uczniów szkół zawodowych i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia, poprzez wdrożenie efektywnego programu doradztwa zawodowo-edukacyjnego. Aby osiągnąć założony cel, przygotowaliśmy bogaty wachlarz działań, dzięki którym uczniowie otrzymają wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a nauczyciele program merytorycznego wsparcia dla celów prowadzenia doradztwa zawodowego, dzięki któremu wspólna praca między uczniem a nauczycielem będzie bardziej efektywna.

  Projekt realizowany jest we współpracy z Doradcami Zawodowymi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. czytaj więcej

 5. wtorek, 5 kwietnia 2011

  „Wielcy Jutra! – na start w przedsiębiorczość”

  W okresie 31 marca 2010 do 30 grudnia 2010 Fundacja „Wspieramy Wielkich Jutra” w partnerstwie z DGA S.A.  zrealizowała Projekt „Wielcy Jutra! – na start w przedsiębiorczość! Projekt skierowany był do 150 uczniów dwóch szkół zawodowych: Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela oraz Zespołu Szkół Budowlanych zlokalizowanych na terenie miasta Poznań. Udział w Projekcie był dla uczestników szansą do bezpośredniego kontaktu z ludźmi świata biznesu, dzięki którym mogli poznać praktyczne aspekty przedsiębiorczości, zobaczyć jak w rzeczywistości działają jedne z najbardziej dynamicznych firm w Wielkopolsce oraz uzyskać wskazówki na temat oczekiwań pracodawców wobec młodych pracowników. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Celem projektu było podniesienie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia, oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów,w tym wzrost zainteresowania naukami z zakresu przedsiębiorczości. czytaj więcej

 6. wtorek, 5 kwietnia 2011

  SIFE Polska - studenci dla przedsiębiorczości

  Fundacja „Wspieramy Wielkich Jutra w roku akademickim 2008/2009 współpracowała ze „Stowarzyszeniem Studenci Dla Przedsiębiorczości SIFE Polska”, z którymi wspólnie realizowała program Sife.

  SIFE czyli Students in Free Enterprise założona w 1975 roku stała się jedną z największych organizacji tego typu na świecie. Drużyny SIFE działają w ponad 40 krajach. Program polega na realizowaniu przez studentów projektów dla osób indywidualnych lub społeczności lokalnych, których celem jest nauka praw rynku, umiejętności interpersonalnych, przedsiębiorczości, zarządzania finansami, ochrona środowiska i etyka biznesu. Młodzi ludzie organizują się na swoich uczelniach w Drużyny, które są podstawową jednostką organizacyjną programu. Taki model działania, daje studentom Sife możliwość zmiany panującej aktualnie sytuacji, poprzez realizację własnych pomysłów.

  Dnia 15 maja 2009 roku w budynku Polskiej Akademii Nauk odbył się XI Ogólnopolski Konkurs SIFE Polska. Celem Konkursu było wyłonienie drużyny, która zdaniem sędziów zaplanowała i przeprowadziła najlepsze projekty edukacyjne na społeczności lokalnej. czytaj więcej

1 2